Tüm Kategoriler


Sayfalar

RSS

En Yeni Yazılar

Eyvah

Sabah kalktym bir ka bir?ey aty?tyryp tv baktym. Sonra lavaboya gittim, ?yle gerine gerine aynaya baktym ve ylece dona kaldym. O da ne? n di?imde kocaman bir eksik var. Hem ?a?yrdym "nasyl olur ya" diye hemde a?layacak hale ge

?kretmeli

Bazen hayatymyzdaki monotonluktan sykylyp isyan ediyoruz hayata. Bir ?eyleri yitirmeden de?erini anlayamyyoruz. Bizim yerimizde olmak isteyenleri hi d?nmyor, isyanla ?krden uzak devam ediyoruz ya?amymyza. Geenlerde stajy

Neler Oluyor Bana

Bu aralar bana ne oluyor bilmiyorum? Kafam sanki syky?my? gibi ortalar da geziniyorum. Hafta sonu da arkada?larymyz gelmi?ti, farkynda olmadan arkada?ymy kyrmy?ym. Sa? olsun syledi bana, kendime hayret ettim ve bir o kadar da kyz

aresi Varmy

Evleneli bir buuk yyl oldu, 63 kiloluk zypkyn gibi bir delikanlyydym, bilmem huzurun yaratty?y ortamdan, bilmem yeni kapty?ym bir hastalyktan 18 ayda tam 20 kilo aldym. Ak?am yeme?ini yiyorum yatyyorum, tekrar kalkyp yine yiyor

Yre?imin Syzysy

So?uk bir ak?am zeriydi. Hava henz kararmy?, soba dumany ve sis birle?mi?, katran kokusu tm semti kaplamy?ty. Biraz nce i?itti?im szleri, grd?m donuk gzleri bu i?renilesi ak?am zeriyle zde?le?tirmi?im. Aklymyn, kalbim

I?ynlama

Geen gn duyduklaryma inanamadym laf nerden ayldy bilmiyorum. Matematik dersindeyim, kadyn birden bulundu?umuz kampuste ki Profesrn birinden bahsetti. Ylgin olan adam y?ynlama zerinde deney yapyyormu? "Ba?ardy, fotonlary

Gvenmek

Bu hafta sonu ba?yma gelen pi?mi? tavu?un ba?yna gelmemi?tir herhalde. Eskiler bilir bir ara kendimi rafa kaldyrmy?tym, neyse o aralar telefon sapy?y dadandy. nce benim askeri sandym nk hafta sonuydu. "Sen kimsin?" diye sor

aresiz Kalmak

Size bir arkada?ymyn ba?yna gelen olayy anlatmak istiyorum. Arkada?ym bir ocu?u ok seviyor, ocukta davrany?laryndan sevdi?ini ok belli ediyor ama bunlar akraba. Neyse kyz artyk dayanamayyp ocu?a sevdi?ini sylyor, ocukta se

AptalynTekiyim

Eski bir arkada?lykty, kysa srede kayna?tyk a?ka dn?t. Yani ben yle sandym. ok kysa srd, 4. gn iinde bitti. Beni kullanmak amacyyla bu i?e giri?ti?ini ama vicdan azaby ekti?ini itiraf etti. "Sen ok iyi bir kyzsyn, sana

Siz Olsanyz

Ynsanlar arasynda hep konu olmu?tur. zellikle erkeklerin o?u; ?u dnyaya kadyn olarak gelmek varmy? derken, kadynlaryn o?uda; bende ?ans olsa anamdan erkek do?ardym falan der. ?ahsen dnyaya bir daha gelmek gibi bir ?ansym olsa
Sayfalar: Önceki 1 ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 Sonraki (Tamamı)